Podklad pod plechovú garáž

"Rýchlo - Lacno - Kvalitne."

Podklady pod plechovú garáž

 

Podklad pod plechovú garáž pred montážou si pripravuje zákazník vopred sám. Terén musí byť vyrovnaný a vodorovný!!! Každý klient si zvolí podlahu pod objednanú garáž podľa svojich možností. Vhodným podkladom zabezpečíte bezchybnú montáž a taktiež zamedzíte poškodeniu garáže vplyvom poveternostných podmienok. Montáž sa vykonáva ručne bez použitia ťažkej techniky. Po montáži každý zákazník je povinný vo vlastnom záujme si pripevniť garáž k podložiu.

 

 

        Najčastejšie 3 varianty prípravy pre montáž garáži:

 

 1. Najjednoduchším spôsobom pripraví podložia pod štandardné garáže je umiestnenie betónových pätiek  minimálne 6 až 8 ks a to po rohoch a v strede stien garáže. Ak je garáž väčšia, musí byť počet betónových pätiek prispôsobený rozmerom garáže.

                                     

 

 

 

2. Ďalšou alternatívou prípravy podložia pod plechovú garáž, je vyliatie betónovej podlahy prispôsobenej veľkosti bjednanej garáže, ktorá by mala byť 15 až 20 cm širšia a dlhšia ako objednaná garáž.

 

                                      

 

3. Ak nemáte možnosť na vyliatie betónovej platne postačí si pripraviť obvodové základy garáže.